A-kasse for selvstændige

At være selvstændig kan være en spændende og udfordrende rejse. Det bringer frihed, men også uforudsigelighed i forhold til indkomst. En a-kasse for selvstændige kan være en god idé, hvis man ønsker en vis form for økonomisk sikkerhed.

Fordele ved at være medlem af en a-kasse som selvstændig:

 • Dagpenge: Hvis din forretning ikke går som håbet, og du bliver nødt til at lukke den, kan du være berettiget til dagpenge.
 • Netværk: Mange a-kasser arrangerer netværksmøder, hvor du kan møde andre selvstændige og udveksle erfaringer og ideer.
 • Kurser og rådgivning: En del a-kasser tilbyder kurser og rådgivning, som kan være relevante for selvstændige.

Ulemper:

 1. Prisen: Det koster penge at være medlem af en a-kasse. Som selvstændig skal du selv betale hele kontingentet.
 2. Kravene: Der kan være mange krav, du skal opfylde for at være berettiget til dagpenge som selvstændig. Det kan føles begrænsende for nogle, især at man skal lukke sin virksomhed for at få dagpenge.

Hvornår anser din a-kasse dig som selvstændig?

En a-kasse vil anse dig som selvstændig, hvis du:

 • Har en væsentlig del i virksomhedens drift.
 • Har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden.
 • Arbejder i virksomheden med henblik på at opnå et økonomisk overskud. Nogle a-kasser kan have yderligere eller specifikke krav, så det er en god idé at tjekke med din specifikke a-kasse.

A-kasse regler for selvstændige

For at modtage dagpenge som selvstændig, skal du:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år før du lukker din virksomhed.
 • Din virksomhed skal være lukket helt ned,.
 • Du skal opfylde et indkomstkrav, som fastsættes af a-kassen.
 • Overholde kravene for aktiv jobsøgning, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Disse er generelle retningslinjer, og der kan være yderligere specifikationer afhængig af a-kassen.

Lønsikring er værd at overveje

Lønsikring er en forsikring, som kan supplere dagpengene, hvis du bliver ledig. Det gør det muligt at opretholde en højere levestandard, hvis du mister din indkomst som selvstændig.

 • Fordel: Med en lønsikring kan du få udbetalt en større del af din tidligere indkomst end med alene dagpenge.
 • Ulempe: Det er en ekstra udgift at have en lønsikring. Du skal vurdere, om de ekstra omkostninger opvejes af den øgede sikkerhed.

At være selvstændig kan være en udfordring, men ved at tilmelde dig en a-kasse og overveje en lønsikring, kan du give dig selv en økonomisk sikkerhedsnet. Det kan give ro i sindet, så du kan fokusere på din virksomhed.

kilder: