Blue Ocean og Red Ocean Strategi: Hvad er de?

Har du nogensinde hørt om begreberne blue ocean og red ocean strategi i relation til erhvervslivet? Hvis ja, så er du sandsynligvis bekendt med, hvordan de kan hjælpe din virksomhed med at få succes på et konkurrencepræget marked. Men hvad betyder disse udtryk egentlig? Lad os se nærmere på, hvad blue ocean- og red ocean-strategier er, og hvorfor de er vigtige for virksomheder.

Hvad er en Blue Ocean-strategi?

En blue ocean-strategi bruges typisk af virksomheder, der ønsker at gå ind på nye markeder med få eller ingen konkurrenter. Målet med denne strategi er at finde det, som forbrugeren endnu ikke har, men som han/hun har brug for.

For at få succes skal virksomheden udvikle innovative løsninger, der giver kunden værdi, samtidig med at den tilbyder noget unikt i forhold til konkurrenterne. Da Apple f.eks. skabte iPod’en, gik virksomheden ind på et helt nyt marked med meget få konkurrenter. Ved at fokusere på at levere en fremragende brugeroplevelse kombineret med revolutionerende teknologi lykkedes det Apple at skabe en helt ny produktkategori, som i sidste ende skulle blive et af deres mest succesfulde produkter.

Hvad er en Red Ocean-strategi?

Red ocean-strategien handler om at konkurrere på eksisterende markeder, hvor der allerede er mange konkurrenter. Virksomheder, der anvender denne strategi, skal fokusere på at være bedre end deres konkurrenter ved at tilbyde mere værdi eller lavere priser end dem.

Denne type strategi kræver en grundig forståelse af konkurrenternes styrker og svagheder for at få succes. Hvis en virksomhed f.eks. ønsker at konkurrere med Amazon, skal den forstå Amazons styrker (brugervenlighed, kundeservice osv.) og bruge dem som benchmark for at forbedre sine egne tjenester. Den skal også identificere svagheder i Amazons tjenester, som den kan udnytte for at opnå en fordel i forhold til dem.

Vurderinger af markeder

Blue Ocean- og Red Ocean-strategier er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at få succes på det nuværende konkurrenceprægede marked. En blue ocean-strategi fokuserer på at gå ind på nye markeder med ingen eller få konkurrenter, mens en red ocean-strategi fokuserer på at konkurrere mod etablerede konkurrenter på eksisterende markeder.

Nogle markeder kan være sværere at vurdere end andre. Hvis man ser på markedet for ladestationer i Danmark, så var det i lang tid et marked der passer godt på blue ocean, hvor det primært var Clever som tilbød ladeløsninger. I dag har markedet dog udviklet sig, og flere spillere er kommet til, hvilket har gjort at marekdet er på vej mod red ocean.