Hvad er dækningsbidrag

Dækningsbidrag er en økonomisk term inden for virksomhedsøkonomi, der refererer til den forskel, der opstår, når man trækker de variable omkostninger fra salgsindtægterne. Det er det beløb, der er tilbage til at dække de faste omkostninger og generere fortjeneste efter at have taget højde for de direkte omkostninger, der ændrer sig i forhold til mængden af produktion eller salg.

Hvordan beregner man dækningsbidrag? Se formel

Formlen for dækningsbidrag er:

Dækningsbidrag = Salgsindtægter – Variable omkostninger

Hvad kan man bruge dækningsbidrag til?

Dækningsbidraget er vigtigt, fordi det giver virksomhederne en idé om, hvor meget hver enhed af deres produkt bidrager til at dække de faste omkostninger og generere en fortjeneste. Jo højere dækningsbidrag pr. enhed, desto mere kan virksomheden bidrage til at dække sine faste omkostninger og opnå overskud.

Dækningsbidraget kan også udtrykkes som en procent af salgsindtægterne og kaldes dækningsbidragsprocenten:

Dækningsbidragsprocent = (Dækningsbidrag / Salgsindtægter) * 100

Dette er en vigtig økonomisk metrik, da den hjælper virksomheder med at træffe beslutninger om prisfastsættelse, produktionsniveauer og markedsstrategier baseret på deres evne til at dække omkostninger og generere overskud.

Hvad er en god dækningsgrad?

En god dækningsgrad varierer afhængigt af den industri, virksomhedens størrelse, dens omkostningsstruktur og markedsvilkår. Dækningsgraden måles normalt som forholdet mellem dækningsbidraget og salgsindtægterne. Det kan udtrykkes som en procent ved at gange dækningsbidraget med 100 og dividere med salgsindtægterne.

Dækningsgrad = (Dækningsbidrag / Salgsindtægter) * 100

Generelt set er en højere dækningsgrad bedre, da det betyder, at en større procentdel af salgsindtægterne går til at dække de faste omkostninger, hvilket efterlader mere til at generere overskud. En dækningsgrad på 50% betyder for eksempel, at halvdelen af salgsindtægterne går til at dække de variable omkostninger, mens den anden halvdel bidrager til at dække de faste omkostninger og generere fortjeneste.