Firmatelefon – Hvad er reglerne?

I denne artikel har vi fået hjælp af eksperten på Mobilabonnementerne.dk til at få styr på reglerne.

Når der tales om en firmatelefon, så er det en telefon som virksomheden stiller til rådighed sine medarbejdere, altså en arbejdsgiverbetalt telefon. Bruges telefonen ikke som privat, så er telefonen skattefri, og der ikke nogle udgifter til dig som privatperson.

Kan jeg ikke bruge en firmatelefon til noget privat?

Bruges telefon derimod til privat brug, så skal der betales skat. Det præcise beløb var i 2021 på 3.000 kr. om året eller 250 kr. om måneden, og er det samme i 2022. Beløbet er fast uanset hvad arbejdsgiveren reelt betaler.

I et ægtepar hvor begge får stillet fri telefon til rådighed så opnås der en skatterabat på 25 %, således ender det samlede beløb på 4.500 kr. om året.

Det er desuden muligt at få medarbejderbetalt internet med under dette beløb, dvs. at har man firmatelefon til privat brug eller internet, så beskattes man 250 kr. om måneden, og har man både fri telefon og internet, så er beløbet også 250 kr. pr. måned.

Hvor går grænsen ift. om det er til privat brug?

Hvis arbejdsgiver har stillet en firmatelefon til rådighed og den pågældende medarbejder ikke benytter telefonen privat, så skal der laves en tro og love-erklæring. Det er efterfølgende optil arbejdsgiveren at sikre at aftalen overholdes. Der er dog en bagatelgrænse, dvs. at hvis medarbejderen har lavet et eller to privat opkald, så er det ikke ensbetydende med at telefonen skal beskattes.

Som virksomhedsejere så er det dog vigtigt at vide, at ved en evt. kontrol, så skal man kunne fremvise en tro og love-erklæring, og derudover fremvise en form for dokumentation for at kontrollen overholdes.