Topskat for selvstændige

I Danmark er skattesystemet kendt for at være progressivt, hvor de med højere indkomster betaler en højere skatteprocent. Topskat er en skat på 15 %, som kommer oveni den personlige skattepligtige indkomst over 568.900 kroner i 2023. For selvstændige erhvervsdrivende kan dette føre til en betydelig skattebyrde. Men hvordan navigerer man i topskattesystemet som selvstændig? Denne artikel vil undersøge forskellige strategier, der kan anvendes for at optimere sin skattesituation.

Veje til mindre topskat

Når man er selvstændig erhvervsdrivende, har man typisk en enkeltmandsvirksomhed eller et andelsselskab (ApS). I en enkeltmandsvirksomhed beskattes hele overskuddet som personlig indkomst, mens man i et ApS har mulighed for at overføre overskud til et holding-selskab, hvorfra det kun vil blive beskattet med 22 % selskabsskat.

Enkeltmandsvirksomhed

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan man mindske sit skattepligtige overskud ved at investere i virksomheden. Dette kan være via køb af nye maskiner, markedsføring, eller opgradering af software. Ved at gøre dette kan man potentielt mindske overskuddet til under topskattegrænsen og derved undgå at betale topskat.

Aps og holdingselskab

For ejere af et ApS kan det være en god idé at etablere et holdingselskab, der ejer driftsselskabet. Dette giver mulighed for at overføre overskud til holdingselskabet og dermed kun betale 22 % i selskabsskat. Denne metode kan være særdeles fordelagtig, hvis man har planer om at geninvestere overskuddet i andre aktiviteter eller virksomheder.

Skattetekniske faldgruber

Det er vigtigt at konsultere med en skatteekspert for at forstå de skattetekniske detaljer og faldgruber. At flytte penge fra driftsselskab til holdingselskab er ikke uden risiko, og det er vigtigt at kende til de love og regler, der regulerer dette område.

Etableringsomkostninger og kompleksitet

Omkostninger til etablering og drift af et holdingselskab kan være en hindring for nogle små virksomhedsejere. Derudover kan den administrative byrde og kompleksitet i en holdingselskabsstruktur være demotiverende for nogle.

Topskat i Danmark kan være en betydelig byrde for selvstændige, men der er forskellige strategier til at minimere denne. Fra investeringer i en enkeltmandsvirksomhed til etablering af holdingselskaber, har selvstændige flere redskaber til at optimere deres skattesituation.

Dog er det vigtigt at have en velovervejet strategi, der tager højde for både økonomiske, juridiske og etiske aspekter. Med den rette planlægning og rådgivning kan man navigere i det komplekse danske skattesystem.